Kärråkra Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Stenkyrkan synes ha föregåtts av en stavkyrka på annan plats i socknen. Ekstockar därifrån ingår i den

nuvarande Kärråkra kyrka. Fins detaljer av den romanska kyrkans ytterväggar, väl huggna sandstenar,

har bevarats och är väl synliga både på södra och norra långhusväggen. Kyrkan blev tillbyggd och starkt

förändrad 1822. Ett kraftigt torn i huggen granit uppfördes 1910. När klockorna fick sin plats där, blev

den tidigare klockstapeln från 1700-talet överflödig och såldes till Västergötlands museum i Skara.

I samband med tornbygget det gamla vapenhuset ut på kyrkogården och är nu förvaringsplats för en del

äldre ej längre brukade inventarier. Kyrkans altaruppsats är ett arbete i barockstil. I koret står den medeltida

dopfunten med en närmast päronformad cuppa dekorerad med en repstav. Där hänger även en ljuskrona i

mässing från 1600-talet. I kyrkan förvaras också den s k Kärråkra-staken, en gammal träljusstake som har

blivit modell för en nu ganska sprid souvenir.

 

Koordinater X 6429040, Y 1355504

Se bilderna i ett bildgalleri