Kattunga Kyrkoruin

Marks Kommun

 

Kattunga Kyrka torde ha tillkommit under senare delen av 1000-talet, och varit den enda på många mils avstånd.

Koret i den lilla kyrkan tillbyggdes år 1710. Fattigdomen var stor under 1700- och 1800-talet. En liten församling

hade stora svårigheter att hålla sin kyrka i stånd. Omkring år 1826 upphörde den som gudstjänstlokal, men det dröjde

ända in på 1860-talet innan taket revs. Sedan kyrkan blivit oanvändbar är man hänvisad till Surteby kyrka. Kyrko-

gården är ännu i bruk och år 1962 uppfördes ett kapell. Ett sakramentskåp är bevarat och finns nu på Göteborgs

Historiska Museum. Dopfunten från 1100-talet är placerad i kapellet. Traditionen berättar att en man från Kattunga

for i österled och fick värvning i den östromerske kejsarens livgarde. Sedan han återvänt hem lät han uppföra en kyrka

i Kattunga. Denna första kyrka var förmodligen av trä.

 

Koordinater X 6369840, Y 1303522

 

Se bilderna i ett bildgalleri