Kilanda Kyrka

Ale Kommun

 

Kilanda kyrka är en kyrkobyggnad i Ale kommun, cirka 9 km öster om tätorten Älvängen. Från 1 januari 2008 tillhör den

Starrkärr-Kilanda församling i Göteborgs stift. Den lilla stenkyrkan från 1200-talet förlängdes 1703 med ett kor i sten som

ersatte det äldre i trä. Dopfunten är från 1200-talet och predikstolen från 1721. Takmålningarna utfördes av Ditloff Ross

1738-39. Den vidbyggda sakristian från en renovering 1948 är ritad av arkitekten Sigfrid Ericson (1879 1958).

Han är även designern bakom altartavlan från 1954. Vid renoveringen 1948 återställdes kyrkans 1700-talskaraktär.

 

Koordinater X 6429366 Y 1287640

Se bilderna i ett bildgalleri