Kinna Kyrka

Marks Kommun

 

 

 

 

 

 

 

En tidigare kyrka fanns här på medeltiden. Nuvarande kyrka uppfördes 1879 efter ritningar av arkitekterna A. W. Nordien och Sven Larsson. Den har ett enkelt nygotiskt formspråk med spetsbågiga muröppningar, strävpelare och torntureller. Planen består av ett enskeppigt långhus med smalare femsidigt kor i öster och torn i väster. Vid kyrkans nordöstra sida finns en vidbyggd sakristia, som fick ny träinredning ritad av Sigfrid Ericson 1951. En restaurering under ledning av Sigfrid Ericson genomfördes 1939. Vid en renovering 1969-1970 fick interiören en ny ljus färgsättning med rika inslag av förgyllning men all fast originalinredning utom bänkarna finna kvar. År 1922 byggdes ett begravningskapell av sten efter ritningar av Martin Westerberg och kyrkogården utvidgades under ledning av Allan Berglund

 

 

Koordinater N 57.50780°, E 12.69626°

 

Se bilderna i ett bildgalleri