Kinnarumma Kyrkoruin 4:1

Borås Kommun

 

Uppe på kullen finns kyrkoruinen efter Kinnarumma kyrka som invigdes 1907. Den byggdes som  ersättning till

1690-talets kyrka som flyttades till Ramnaparken i Borås 1912. Återstår nu endast grunden då det ganska snart

visade sig att byggnaden var föga solid, fuktade och vittrade sönder. Den var också allt för stor. Församlingen beslöt

att lämna den åt sitt öde och i stället avsätta medel till uppförande av en ny kyrka på den äldsta kyrkplatsen. 1940

var den nya kyrkan färdig och 1942 revs stenkyrkan och den 11 september sprängdes tornet med nitrolit och föll

tillmarken. Uppe vid kyrkoruinen står nu altaret från Viskafors kyrka efter att denna tagits ur bruk 2002. Församlingen

har friluftsgudstjänst en gång om året vid kyrkoruinen. Dessutom hålls valborgsmässofirande med vårtal,

sång, fyrverkeri och vårbrasa. En mycket uppskattad händelse i Kinnarumma by varje år.

 

Koordinater X 6389070, Y1324621

Se bilderna i ett bildgalleri