och dekorerades 1953 med grå och röda band i medeltida stil. Läktaren tillkom 1733, men flyttades 1820 då kyrkorummet förlängdes.

1786-87 gjorde man om altarprydnader, bänkar och sakristian. År 1871 uppsattes ett nytt kors överst på tornets spira efter att det gamla

blåst ned 1869.  Kyrkans äldsta föremål är dopfunten i sandsten från 1100-talet. Altarprydnaden består av ett krucifix och fyra manliga

helgonbilder från senmedeltiden. Kyrkan har en Madonna från 1500-talet och ett epitafium i snidat trä från 1700-talet över kyrkoherden

Carl Hodhelius. Predikstolen installerades år 1725.

 

Koordinater X 6440558, Y 1364843

Se bilderna i ett bildgalleri