Kullings-Skövde kyrka, Vårgårda

Vårgårda Kommun

 

 

 

 

 

Den gamla sockenkyrkan ligger i dag i utkanten av Vårgårda tätort. Kyrkan är troligen från 1100-1200-talet och kvar av den gamla kyrkan är hela långhuset. Kyrkan uppfördes enligt traditionell modell med utgång år söder och rakslutet kor. Bevarad från denna tid är flera inventarier. Kyrkans historia är sedan dunkel. En omfattande tillbyggnad och förändring gjordes omkring år 1830, då gavs kyrkan sin nuvarande form. Långhuset byggdes ut mot öster och fick absid. Tornet uppfördes år 1859 och har två klockor och kyrkan fick sitt nuvarande utseende under renoveringen 2007-2008. Den återinvigdes annandag påsk 2008 av biskop Erik Aurelius.

 

 

Se bilderna i ett bildgalleri