Kungsäters Kyrka

Varbergs Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkan är ritad av arkitekten Emil Viktor Langlet och uppfördes 1881 i gråsten med fasad av tegel och puts i nyromantisk stil. Efter att Kungsäters kyrka i bruk övergavs den gamla medeltidskyrkan. Ruinerna finns fortfarande kvar intill kyrkogården. Det är en av de omkring trettio svenska centralkyrkorna. Planen är oktagonal och utformningen gör att alla kyrkobesökare kommer nära koret, trots att kyrkan har över 350 sittplatser. Kyrkorummets form påverkar även akustiken och ger en stormen kort efterklang. En omfattande renovering av kyrkans interiör ägde rum 1998 och 2012 renoverades även det centrala kyrktornet. Kungsäters är den  av Langlets centralkyrkor som är bäst bevarad. Alla läktare och stora delar av inredningen från 1881 finns kvar med sin ursprungliga dekorativa bemålning.

 

 

Koordinater N 57.30756°, E 12.57063°

 

Se bilderna i ett bildgalleri