Kvänums Kyrka

Nuvarande stenkyrka uppfördes 1867 efter ritningar av arkitekterna Axel Fredrik Nyström och Fredrik Bergström. En renovering ägde rum 1890 då kyrkorummet

försågs med målade fält och bårder samt en kamin. Vid en renovering 1928 kompletterades den medeltida dopfunten. En större renovering genomfördes 1948 efter ritningar

av arkitekt Adolf Niklasson då bland annat ytterväggarnas puts lagades och målades.

Se bilderna i ett bildgalleri