Kvänums Kyrka

Vara Kommun

 

Nuvarande stenkyrka uppfördes 1867 efter ritningar av arkitekterna Axel Fredrik Nyström och Fredrik Bergström.

En renovering ägde rum 1890 då kyrkorummet försågs med målade fält och bårder samt en kamin. Vid en renovering

1928 kompletterades den medeltida dopfunten. En större renovering genomfördes 1948 efter ritningar av arkitekt

Adolf Niklasson då bland annat ytterväggarnas puts lagades och målades.

 

Se bilderna i ett bildgalleri