Kvarnen i Rydboholm

Borås Kommun

 

Uppströms torde kvarn ha funnits sedan medeltiden. Här inköpte bolaget 1842 Rya Sörgård

och därmed både kvarn och såg. Kvarnverksamheten flyttades flera gånger för att slutligen

placeras mittemot kyrkan. Kvarnen, en vacker flerhundraårig stenbyggnad i två våningar,

överlämnade 1995 av Borås kommun till den samma år bildades föreningen Rydboholms

kulturminne med villkor att den ska vårdas och underhållas.

 

Koordinater X 6395928, Y 1325996

 

Se bilderna i ett bildgalleri