Kvarn Sjötorp Äspered

Borås Kommun

 

Stenvalv under en kvarnbyggnad, belägen vid Gulltorpsbäcken i Sjövik, Äspereds socken

i Ås Härad. När kvarnen var i drift leddes vattnet ut genom stenvalvet. Eljest gick flödet

vid sidan om. Över bäcken uppströms kvarnen leder en mycket gammal övergångsmöjlighet

i form av några stenbumlingar. Fallet har en betydande höjd. Det säkerligen långt över 100-åriga

stenvalvet är uppfört av grova stenblock med kilsten i mittpartiet. Därtill kommer den kraftfulla

stenmuren. Allt är i kallmur och utgör en imponerande syn, en vy som understryket skönheten i den

även för övrigt vackra landskapsbilden. Cirka 250 meter uppströms finns lämningar efter benstamp

och benkvarn.

 

Koordinater X 6405646, Y1345419

Se bilderna i ett bildgalleri