Kvarnrester  Dalsjöfors

Borås Kommun

 

Kvarnlämning, 60x30 m, bestående av 1 kvarnhusgrund och 2 stenfundament. Kvarnhusgrunden är 16x8 m

med delvis tydlig stenfot, 1m h. Stenfundamenten, belägna V och S om kvarnhusgrunden, är 1,5-2x0,7-1 och

1,1 m h. Kvarndammen låg 120 m om kvarnen. Här fanns enligt uppgift till Skog och historia en kvarn redan

på 1700-talet.
 

Koordinater X 6403227, Y 1338303

Se bilderna i ett bildgalleri