Kvinnestad Kyrka

Kvinnestads vita 1200-tals kyrka är vackert belägen på en kulle. Platsen är historisk och sägenomspunnen.

Ett par hundra meter väster om kyrkan intill sjön ligger två större kullar. Borrebacka och slottskullen, vilka igenom

utgrävningar 1985 - 86 visat sig innehålla lämningar av en borganläggning från 1300-talet. Kyrkan har mycket

tjocka väggar och ett förhållandevis lågt torn. I tornet hänger de två kyrkklockorna. Kvinnestads kyrka tillbyggdes

1766 och målades 1793. Över hela innertaket sitter stjärnor utskurna i trä, vars antal lär vara detsamma som gårdarna

 i socknen. 1974 fick kyrkan ny elorgel. Bland inventarierna märks altartavlan i barock, med ett krucifix som mittmotiv.

Predikstolen har numera den ursprungliga färgen efter en grundlig renovering på 1940-talet. Dopfunten anses vara från

1200-talet. Ljuskronan av mässing är en gåva av August Olsson, Nedergården, och Johannes Persson, Smedsgården.

Över koret hänger en gammal ljuskrona av svarvat trä. Denna är en verklig raritet. Altarduken av rött kläde är mycket gammal

och finns omtalad i en inventarieförteckning från 1829. Ett par hundra meter nordost om Kvinnestads församlingshem

ligger ett förhistoriskt gravfält, som upptäcktes så sent som sommaren 1963. Man anar att det härrör från kristen tid,

troligen järnåldern.

                                                                                             

 

Se bilderna i ett bildgalleri