Kvinnestad Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Kvinnestads vita 1200-tals kyrka är vackert belägen på en kulle. Platsen är historisk och sägenomspunnen.  Ett par

hundra meter väster om kyrkan intill sjön ligger två större kullar. Borrebacka och slottskullen, vilka igenom  utgrävningar

1985 - 86 visat sig innehålla lämningar av en borganläggning från 1300-talet. Kyrkan har mycket  tjocka väggar och ett

förhållandevis lågt torn. I tornet hänger de två kyrkklockorna. Kvinnestads kyrka tillbyggdes  1766 och målades 1793.

Över hela innertaket sitter stjärnor utskurna i trä, vars antal lär vara detsamma som gårdarna i socknen. 1974 fick kyrkan

ny elorgel. Bland inventarierna märks altartavlan i barock, med ett krucifix som mittmotiv. Predikstolen har numera den

ursprungliga färgen efter en grundlig renovering på 1940-talet. Dopfunten anses vara från 1200-talet. Ljuskronan av mässing

är en gåva av August Olsson, Nedergården, och Johannes Persson, Smedsgården.  Över koret hänger en gammal ljuskrona

av svarvat trä. Denna är en verklig raritet. Altarduken av rött kläde är mycket gammal och finns omtalad i en inventarie-

förteckning från 1829. Ett par hundra meter nordost om Kvinnestads församlingshem  ligger ett förhistoriskt gravfält,

som upptäcktes så sent som sommaren 1963. Man anar att det härrör från kristen tid,  troligen järnåldern.

                                                                                             

Se bilderna i ett bildgalleri