Kymbo Kyrka

Kymbo kyrka är en kyrkobyggnad i Kymbo i Skara stift. Den är församlingskyrka i Valstads församling. Kyrkan ersatte en romansk stenkyrka från 1100-talet. Kymbo gamla

kyrka var en romansk stenkyrka med rektangulärt långhus med lägre och smalare raktslutet kor, samt sakristia i norr och vapenhus i väster. Den ursprungliga sydportalen var vid

kyrkans raserande igenmurad. Kyrkans östra gavel visade murverk med fyra bredare skift, i likhet med romerska murverk med rytmiskt återkommande jämna breda stenskift, vilket

gör att den kan dateras till 1000-talet eller tiden för det anglosaxiska inflytandet i Västergötland[1]. Klockorna hängde i en klockstapel. Kyrkan dekorerades 1769 av Johan Risberg

från Skövde. När kyrkan kasserades 1898 sparades kyrkklockorna, predikstolen, dopfunten och dopängeln. Den nya kyrkobyggnaden uppfördes under åren 1898-1899 enligt Herman

Holmgrens ritningar, och stod invigningsklar 1899. När den nya kyrkan byggdes, revs den gamla så när som på dess norra murverk som fick ingå i den nya kyrkan. Den nya kyrkan är byggd

av sten med vittrappade fasader med långhus och absidavslutat korparti. Tornet har ett högt spetsigt torn i väster. I väst vid muren står resterna efter en Tumba från 1600-talet. I tornet hänger

två klockor. Storklockan på 585 kg är omgjuten 1903 och lillklockan på 205 kg är omgjuten 1851. Kyrkogården utökades 1948 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. År 1950-1951 ommålades

kyrkan då dopfunten och predikstolen renoverades. År 1989 renoverades kyrkan och kyrkorummet ommålades i ljusa färger. Dopfunten är från 1200-talet och är en representant

för Remmenegruppen med fyra franska liljor på cuppans liv, spetsflik på foten och rundstav uptill. Dopfunten renoveraes 1950-1951. Dopfatet i driven mässing har skänkts till kyrkan

av den kyrkliga syföreningen. Predikstolen från 1704 är tillverkad av Johan Ullberg den äldre, som använde 300 spikar för att förfärdiga möbeln. Predikstolen restaurerades i samband

med att kyrkan renoverades 1950-1951. En tvåarmad malmljusstake från 1600-talet står på altaret. Dopängeln som hänger ovanför dopfunten är från 1700-talet. Altarskåpet är tillverkat

av Eva Spångberg och skänktes till kyrkan år 1978 av den kyrkliga syföreningen.

 

Koordinater X 6441606, Y 1380390

 

Se bilderna i ett bildgalleri