Kymbo Kyrka

Tidaholms Kommun

 

Kymbo kyrka är en kyrkobyggnad i Kymbo i Skara stift. Den är församlingskyrka i Valstads församling. Kyrkan ersatte en romansk

stenkyrka från 1100-talet. Kymbo gamla kyrka var en romansk stenkyrka med rektangulärt långhus med lägre och smalare raktslutet kor,

samt sakristia i norr och vapenhus i väster. Den ursprungliga sydportalen var vid kyrkans raserande igenmurad. Kyrkans östra gavel visade

murverk med fyra bredare skift, i likhet med romerska murverk med rytmiskt återkommande jämna breda stenskift, vilket gör att den kan

dateras till 1000-talet eller tiden för det anglosaxiska inflytandet i Västergötland[1]. Klockorna hängde i en klockstapel. Kyrkan dekorerades

1769 av Johan Risberg från Skövde. När kyrkan kasserades 1898 sparades kyrkklockorna, predikstolen, dopfunten och dopängeln. Den

nya kyrkobyggnaden uppfördes under åren 1898-1899 enligt Herman Holmgrens ritningar, och stod invigningsklar 1899. När den nya kyrkan

byggdes, revs den gamla så när som på dess norra murverk som fick ingå i den nya kyrkan. Den nya kyrkan är byggd av sten med vittrappade

fasader med långhus och absidavslutat korparti. Tornet har ett högt spetsigt torn i väster. I väst vid muren står resterna efter en Tumba från

1600-talet. I tornet hänger två klockor. Storklockan på 585 kg är omgjuten 1903 och lillklockan på 205 kg är omgjuten 1851. Kyrkogården

utökades 1948 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. År 1950-1951 ommålades kyrkan då dopfunten och predikstolen renoverades.

År 1989 renoverades kyrkan och kyrkorummet ommålades i ljusa färger. Dopfunten är från 1200-talet och är en representant för Remmene-

gruppen med fyra franska liljor på cuppans liv, spetsflik på foten och rundstav uptill. Dopfunten renoveraes 1950-1951. Dopfatet i driven mässing

har skänkts till kyrkan av den kyrkliga syföreningen. Predikstolen från 1704 är tillverkad av Johan Ullberg den äldre, som använde 300 spikar

för att förfärdiga möbeln. Predikstolen restaurerades i samband med att kyrkan renoverades 1950-1951. En tvåarmad malmljusstake från

1600-talet står på altaret. Dopängeln som hänger ovanför dopfunten är från 1700-talet. Altarskåpet är tillverkat av Eva Spångberg och

skänktes till kyrkan år 1978 av den kyrkliga syföreningen.

 

Koordinater X 6441606, Y 1380390

Se bilderna i ett bildgalleri