Genneveds Kyrkoplats

Alingsås Kommun

 

På Genneveds kyrkoplats i Alingsås kommun låg en kyrka fram tills år 1546, då den brändes ner av danskar.

Man har aldrig återuppbyggt den. Genneved var det gamla namnet på byn Gendalen, som består av några hus

kring en väg. Man satte upp en minnessten vid vägen, något nedanför kyrkan år 1919. Man byggde även en

klockstapel där 1972. Stapeln har spåntäckt huv. Genneveds socken och församling uppgick 1 juli 1867 i

Stora Mellby församling och (Stora) Mellby socken.

På minnessten står det::

INTILL ÅR 1546
   STOD HÄR
 GIENNAWEDS
    KYRKA

 

Koordinater: X 6452460, X 1313808

Se bilderna i ett bildgalleri