Gödestads Kyrkoruin

Varbergs Kommun

 

Götestads medeltidskyrka anses härröra från 1300-talet. I Södra murväggen påträffades vid rivningen ett

silvermynt från detta århundrade. Det är emellertid inte uteslutet att kyrkan är ännu äldre. Kyrkan är murad

av gråsten i skalmursteknik med ingångar från såväl norr som söder. En klockstapel fanns väster om kyrkan.

Inventarierna såldes på auktion 1874, liksom det välvda trätaket med målningar från Gamla testamentet. Ett

samtida vittne berättar: "De dyrbara inventarierna söndertogs  och såldes i bitar, samt sprides över socknen att

användas till leksaker och brännvinsskåp. Kyrkan övergavs 1897 i samband med uppförande av en ny kyrka.

'Den medeltida kyrkoruinen konserverades 1934 på initiativ av Bogislaw Klingspor på Öströö och arbetet

utfördes av byggmästare Adolf Tell

 

Koordinater X 6338606, Y 1293453

 

Se bilderna i ett bildgalleri