Träslös Kyrkoruin

Varbergs Kommun

 

Träslövs ´romanska medeltidskyrka från 110-talet, helgad åt S:t Laurentius, har långhus, kor och absid

av gråsten. Senare uppfördes tornet och ett vapenhus i väster. Kyrkan revs 1851 och numera återstår

endast nedre delen av dess grundmurar. Långhuset har en nordportal - lägg märke till de två höga sten-

posterna - som var kvinnornas ingång och i söder en motsvarande portal för männen. Kyrkogården med

några kvarvarande gravstenar omges av en stenmur med stigluckor i norr, söder och väster. Ruinen frilades

1930 i samband med en undersökning, ledd av byggnadsmästare Adolf Tell. Denna kyrka var fram till 1830

sockenkyrka år slottskapellet på Varbergs fästning. Kommendanter och officerare, vilka var patronus till

kyrkan, fick här ett sista vilorum.

 

Koordinater N 57.123030°, E 12.30870°

 

Se bilderna i ett bildgalleri