Lagmansereds Kyrka

Trollhättans Kommun

 

Gamla kyrkan ödelades 1929. Nuvarande kyrka uppfördes 1935 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén och samma år

färdigställdes den omgivande kyrkogården. Kyrkan består av ett långhus med rakt kor i öster av samma bredd som övriga

kyrkan. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid kyrkans västra sida finns ett kyrktorn med ingång.

 

Koordinater: X 6451103, Y 1301103

Se bilderna i ett bildgalleri