Landa Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Troligen uppfördes Landa kyrka under 1600-talet. Den omnämns första gången i ett stiftsprotokoll från 1640

 Kyrkan är byggd av ekstockar. Klockstapeln är från 1768 är spånklädd. Klockan göts 1840. Altartavlans

träskulptur krönte tidigare en predikstolsuppgång. Äldsta föremålet  är en nattvardskalk med paten, från medeltiden.

 

Se bilderna i ett bildgalleri