Landskyrkan i Alingsås

Alingsås Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Enligt skriftliga källor pågick byggnadsarbeten här år 1293. Om det är nuvarande stenkyrka som åsyftas vet man inte, men den har medeltida ursprung. Åren 1760-1765 genomfördes en ombyggnad då kyrkan fick sin nuvarande bredd och 1824 förlängdes kyrkan åt öster då nuvarande kor och sakristia tillkom. Ett kyrktorn uppfördes 1831 vilket ersatte klockstapeln. Därmed hade dagens empirkaraktär etablerats. Kyrkan består av ett långhus med rakt avslutat kor i öster. Kyrktorn med vapenhus finns i väster. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia. Långhus och kor har ett gemensamt mansardtak, medan sakristian har ett eget mansardtak. Taken är belagda med enkupigt rött lertegel. Tornet har en rundad fyrkantig huv och en fyrkantig lanternin. Torntak och lanternin är täckta med ärgad kopparplåt. Kyrkorummet har en inredning i ljus och luftig rokoko. Karaktären från början av 1800-talet är väl bevarad. Innetakets tunnvalv är målat som ett himlahav med moln och änglar. Målningarna ät utförda 1765 av målaren Nils Åvall från Borås. Altarväggen är uppbyggd med pilastrar kring en absid och altaret har bibehållit den förr så vanliga Thorvaldsens Kristusstaty

 

 

 

 

Koordinater N 57.94147°, E 12.58792°

 

Se bilderna i ett bildgalleri