Borgholms Kommun

 

Fyren Långe Erik, officiellt namn Ölands norra udde, belägen på Ölands norra udde, i Böda socken vid Grankullaviken,

norr om samhällena Byxelkrok och Nabbelund, är en 32 meter hög fyr byggd av kalksten. Det är 138 trappsteg upp till

balkongen som är belägen på ca 28 meters höjd. Härledningen till namnet "Långe Erik" är okänd; det antas ha bildats i

analogi med "Långe Jan", fyren på Ölands södra udde. Långe Erik stod färdig 1845. När fyren först tändes var den utrustad

med spegellinser och en rovoljelykta. På 1880-talet installerades en fotogenlampa, och 1906 installerades luxlampa. Samma

år byggdes lanterninen om och en urverksdriven roterande lins av fabrikatet Barbier Bernard ersatte den tidigare utrustningen.

På 1940-talet blev fyrplatsen elektrifierad, och 1976 blev fyren helt automatiserad. Fyrens stora lins är tagen ur drift sedan

1990-talet och övertäckt med ett skydd. Den är ersatt av en mycket liten fyrlykta på fyrbalkongens räcke. Fyrlyktan

uppdaterades 2010. Det gamla urverket med lod som förr drev linsapparaten finns fortfarande kvar i tornet.

 

Koordinater X 6360890, Y 1577723

 

Se bilderna i ett bildgalleri