Larvs Kyrka

Vara Kommun

 

En liten medeltidskyrka låg tidigare här på platsen för Larvs nuvarande kyrka. Den byggdes 1856 - 65 då befolkningsökningen

varit stor och behovet av en ny kyrka ökat. Byggnadsstilen är nygotisk med portalen placerad på södra sidan. Altarprydnaden

består av ett förgyllt kors som gjorts efter förebild från den gamla kyrkan. Korets fönster kan endast ses från utsidan och har ett

målat motiv med bl a den vita duvan som symbol för den helige ande. Kyrkan äger två stora oljemålningar, gjorda av Antonio

Balestra (1660 - 1740) från Venedig. Dopfuntens cuppa är bevarad från medeltiden men foten är nytillverkad. I koret står en

kungastol som anskaffade till Gustav VI Adolf eriksgata 1951. Nattvardskalken är ursprungligen från 1673 och omgjord 1725.

Vid södra ingången står en fyrkantig timsten i granit med stålpelare som anger tiden. Enligt inskriptionen restes den 1787 till

minne av jungfrun Anna E Fillmer som troligen drunknade. Orgeln byggdes 1969 av Grönvalls orgelbyggeri.

 

Koordinater X 6454952, Y 1341832

Se bilderna i ett bildgalleri