Larvs Kyrka

                                                                                             

En liten medeltidskyrka låg tidigare här på platsen för Larvs nuvarande kyrka.

Den byggdes 1856 - 65 då befolkningsökningen varit stor och behovet av en

ny kyrka ökat. Byggnadsstilen är nygotisk med portalen placerad på södra sidan.

Altarprydnaden består av ett förgyllt kors som gjorts efter förebild från den gamla

kyrkan. Korets fönster kan endast ses från utsidan och har ett målat motiv med

bl a den vita duvan som symbol för den helige ande. Kyrkan äger två stora

oljemålningar, gjorda av Antonio Balestra (1660 - 1740) från Venedig.

Dopfuntens cuppa är bevarad från medeltiden men foten är nytillverkad. I koret

står en kungastol som anskaffade till Gustav VI Adolf eriksgata 1951.

Nattvardskalken är ursprungligen från 1673 och omgjord 1725.

Vid södra ingången står en fyrkantig timsten i granit med stålpelare som

anger tiden. Enligt inskriptionen restes den 1787 till minne av jungfrun

Anna E Fillmer som troligen drunknade.

Orgeln byggdes 1969 av Grönvalls orgelbyggeri.

 

Koordinater X 6454952, Y 1341832

 

Se bilderna i ett bildgalleri