Lena Kyrka

                                                                                             

Lena Kyrka uppfördes 1835 och består av långhus, torn och särskilt kor. Interiörens

klassicistiska hållning framhävs av altarnischen i antik stil, mot vilken svepduksbehängt

kors avtecknar sig.

 

Koordinater X 6437125, Y 1312401

 

Se bilderna i ett bildgalleri