Lena Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Lena Kyrka uppfördes 1835 och består av långhus, torn och särskilt kor. Interiörens klassicistiska

hållning framhävs av altarnischen i antik stil, mot vilken svepduksbehängt kors avtecknar sig.

 

Koordinater X 6437125, Y 1312401

Se bilderna i ett bildgalleri