Vara Kommun

 

Kyrkan är en medeltida stenkyrka och ligger i kyrkbyn Levene, strax väster om tätorten Stora Levene i Västergötland.

Enligt traditionen uppfördes kyrkan av Håkan Röde 1000-talet. Men mer troligt är att kyrkan kom till på 1200-talet.

Lillklockan och dopfunten härstammar från denna tid. Landshövding Johan Hindrikson Reyter (stavat ibland också som

Reuter resp. Rytter), ägare av Levene gård, lät på 1600-talet bygga ut kyrkan avsevärt och uppföra ett gravkor för sej och

sin familj. Gravkoret revs dock 1887 och det enda som nu återstår är familjens gravhäll. Vidare lät Reyter bygga ett riktigt

torn i kyrkans västra ände, samt en tornliknande s.k. takryttare i mitten. 1927 påträffades en runsten inmurad i kyrkans

västra gavel, i vapenhusets inre vägg. Stenen var i två delar och dessa befann sig på ömse sidor om ingången. Stenen är i

dag åter sammanfogad och rest på kyrkogården. På stenens baksida finns ett ornamentalt kors. Stenen benämns som

Vg 117 eller Levenestenen.

 

Koordinater X 6471120, Y 1329945

Se bilderna i ett bildgalleri