Ljurhalla Missionsmuseum

Vårgårda Kommun

 

Missionmuséet är det hittills enda fristående av sitt slag i Sverige och har funnits alltsedan 1935.

Många föremål är från smygbränningstiden under mitten av 1800-talet. Människorna i Nårunga-

bygden var  starkt försupna vid denna tid och läsarna såväl befolkning som bygd. Ett nytt museum

invigdes 1994 med  autentisk bönesal samt ett rum för andra utställningsföremål. Den beryktade

kariolen efter Anders Petter  Andersson "ljurskamjölnarn" finns att beskåda och flera olika musik-

intrument liksom biblar och postillor.

 

Se bilderna i ett bildgalleri