Longs Kyrka

Vara Kommun

 

Longs kyrka ligger i Long kyrkby i Vara kommun och tillhör Levene församling i Skara stift. Den har liksom dess äldre

föregångare varit sockenkyrka i Longs socken. Tidigare träkyrka var av okänd ålder och möjligen uppförd på medel-

tiden. Nuvarande kyrka i nygotik är uppförd 1897 efter ritningar av arkitekt F. A. Wahlström. Byggnaden har en stomme

av sten och består av långhus med ett smalare, femsidigt kor i öster och ett torn i väster. Dopfunten är från början av 1200-

talet. Predikstolen är från början av 1700-talet. En orgel av Nordfors & Co installerades 1912. Nuvarande orgel från

Smedmans Orgelbyggeri AB installerades 1976.

 

Koordinater: X 6467460, Y 1333246

Se bilderna i ett bildgalleri