Magra Kyrka

Alingsås Kommun

 

De äldsta delarna av Magra kyrka tros vara från 1100-talet. I slutet av 1700-talet revs det gamla, smalare koret,

och kyrkan förlängdes åt öster och avslutades med ett trekantigt kor. Från denna tid är kyrkans fönster omgärdade

av draperimålningar. Rester av heltäckande 1400-tals målningar har  frilagts på två av väggarna från den ursprungliga

delen av kyrkan. Altartavlan är troligen från 1713 och tillverkad av Mäster Anders Bildhuggare. Den föreställer den

korsfäste Jesus med Maria och Johannes vid sin sida. Ovanför står Kristus med segerfanan omgiven av änglar. Vid

sidorna, både uppe och nere, står de fyra evangelisterna. Predikstolen är från 1650 med skulpturer från 1690 som skurits

av Bildsnidaren Jon i Swederna. Sakristian byggdes 1962. Kyrkan är tornlös och har  istället  en närliggande klockstapel

med en kyrkklocka som uppskattas vara från 1300-talet.

 

Koordinater: X 6447754, Y 1312290

Se bilderna i ett bildgalleri