Malma Kapell

Essunga Kommun

 

Är 1934 uppfördes ett träkapell, en enkel, flärdfri byggnad med ett litet torn. Kapellet är byggt på frivillighetens väg

och ägs av Malma diakonförening. Det inre täckes av ett med bjälkar försträvat tunnvalv. Inredningen är slät och

 anspråkslös. Arkitekt är Axel Forssen.

 

Koordinater X 6461314, Y 1320812

 

Se bilderna i ett bildgalleri

 

                                       

 

                                       

'