Marbäcks Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Kyrkan har en stomme av sten och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster och ett

kyrktorn i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Väggarna är vítputsade och genombryts

av stickbågiga fönsteröppningar. Långhuset och sakristians tak är klädda med enkupigt lertegel medan

tornets tak och lanternin är klädda med kopparplåt. På lanterninens tak vilar ett förgyllt  kors på kula.

Kyrkorummet täcks av ett slätspontat tunnvalv av trä målat i ljustgrå kulör. Under koret finns ett välvt

gravkor. Kyrkan uppfördes troligen på 100-talet och bestod då av långhus och kor med absid. Åren

1822 - 1824 genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad då kyrkan förlängdes åt öster och fick

sitt nuvarande tresidiga kor. Nuvarande kyrkfönster togs upp och ersatte tidigare smågluggar.

1844 uppfördes korktornet i väster

 

Koordinater X 6404629, Y 135701

Se bilderna i ett bildgalleri