Mariedalsgatan 11 Interiör

Borås Kommun

 

Byggnaden är uppförd år 1896 i liggande timmer av Karl Svensson från Ringestena och ansvarig byggmästare var Frans Johansson.

Byggnaden är uppförd i två våningar och vindsvåning och innehöll hela 7 lägenheter och ägare på 40-talet var Salomon Anderssons

stärbhus. I bottenvåningen fanns Hadar Anderssons Mjölk- och matvaruaffär och grundades av Hadar Andersson år 1926 och från

1928 var det innehavare Signe Andersson. Denna fastighet har överlevt i många år och det har säkert varit många som ville köpa

fastigheten men ägaren har vägrat att sälja och hade det sålts tidigare så hade det var borta för länge sedan. Detaljplanen från år

1961 funnits en byggrätt på den tomten.

 

Se bilderna i ett bildgalleri