Milsten Borås 55:1

Borås Kommun

 

Kilometerstolpe av granit, 0,6 m h, 0,3 m br och o,2 m tj.

Inskrift: 3 Km

 

Koordinater: X 6400394, Y 1329730

                                                                                         

Se bilderna i ett bildgalleri