Milsten Borås 72:1

Borås Kommun

 

Kilometerstolpe av granit, 0,45 m h, 0,3 m br och 0,2 m tj.

Inskrift: 3 Km

 

Koordinater: X 6405982, Y 1329513

 

Se bilderna i ett bildgalleri