Milsten Hov 62:1

Herrljunga Kommun

 

Milstolpe, kalksten, 1,3 m h, 0.32 m bred vid toppen, 0,55 bred vid basen.

Stolpens topp är  avrundad med fasningar åt sidorna. Stolpen lutar ca 20

grader mot NV. På stolpens ÖSÖ  vettande sida finns följande inskription:

"1/2 mil 1754". Bokstavs- och sifferhöjd 9 - 10 cm. Postamentet är  välbevarat,

kallmurat av 0,3 - 0,8 st stenar,

är 1,5 - 1,6 m och 0,6 m h.

 

Koordinater X 6432609, Y 1339117

 

Se bilderna i ett bildgalleri