Vägvisarsten Mjäldrunga 8:1

Herrljunga Kommun

 

Vägvisarsten av kalksten, 1,1 m h, 0,25 m br och 0,25 m tj.

Inskrift: Till Eriksberg

Postamentet utgöres av den kallmurade kyrkogårdsmuren.

 

Koordinater: X 6441944, Y 1348970

 

Se bilderna i ett bildgalleri