Milsten Molla 50:1

Herrljunga Kommun

 

Milsten, kalksten, 1,4 m h, 32 cm bred vid toppen, 52 cm bred vid

basen, 10 cm tjock.  Toppen på stolpen är avrundad med fasningar

vid sidorna. På den mot Ö vettande sidan finns följande  inskription:

"1/2 Mil 1754". Postamentet är 1,7 x 1,7 m, intill 1,1 m h, kallmurat

av 0,3 - 0,6 m stora stenar.  Milstenen står på ett smalt markparti som

skiljer ny och gammal landsväg. Milstolpen har sin textförsedda sida

vänd mot den gamla landsvägen, som här löper parallellt med och Ö

om den nya.

 

Koordinater X 6423402, Y 1334877

 

Se bilderna i ett bildgalleri