Milsten Siene 18:1

Vårgårda Kommun

Milsten, kalksten 1,4 mh, 0,4 m br och 0,1 m tj. Avrundad topp. Inskrift på den södra sidan:

AF 1 MIL AM 1754

Postament av sten, kvadratiskt 1,6 x 1,6 och 0,3 m h.

Tillägg: Flyttad 1974 ca 3 m från vägen i riktning NNO. Uppbyggt i ursprungligt skick

 

Koordinater X 6433058, Y 1319751

 

Se bilderna i ett bildgalleri