Minitimmele

Gårdar och byggnader i Timmele by på 1880-talet.

Koordinater: X 6416774, Y 1359501

Se bilderna i ett bildgalleri