Mjäldrunga Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Kyrkan har ett naturskönt läge i öppet åkerlandskap omgivet av blandskog. Kyrkan är uppförd av sten i romansk

stil med absid och triumfbåge. Vapenhuset, från 1922, och sakristian, är i sten. Klockstapeln är rödmålad. Predikstolen

är från 1600-talet och med kasettfyllningar. Läktarbröstningens plattsnidade arkader fick sin ursprungliga färg vid

restaureringen 1940. Dopfunten är av sten. Altartavlans marmorerade arkitektur är välbevarad. I absiden hjälmvalv

finns målningar från 1200-talet föreställande Kristus i majestät och nedanför en arkadfris med apostlar. Rester av

målningar från 1600-talet finns på långhusväggarna. En träskulptur av Johannes Döparen är troligen från 1400-talet.

I sakristian finns en järnbeslagen kista bevarad från 1200-talet.

 

Koordinater X 6441904, Y 1349032

Se bilderna i ett bildgalleri