Mjäldrunga Kyrka

                                                                                             

Kyrkan har ett naturskönt läge i öppet åkerlandskap omgivet av blandskog. Kyrkan är uppförd av sten i romansk

stil med absid och triumfbåge. Vapenhuset, från 1922, och sakristian, är i sten. Klockstapeln är rödmålad.

Predikstolen är från 1600-talet och med kasettfyllningar. Läktarbröstningens plattsnidade arkader fick sin

ursprungliga färg vid restaureringen 1940. Dopfunten är av sten. Altartavlans marmorerade arkitektur är välbevarad.

I absiden hjälmvalv finns målningar från 1200-talet föreställande Kristus i majestät och nedanför en arkadfris med

apostlar. Rester av målningar från 1600-talet finns på långhusväggarna. En träskulptur av Johannes Döparen är

troligen från 1400-talet. I sakristian finns en järnbeslagen kista bevarad från 1200-talet.

 

Koordinater X 6441904, Y 1349032

 

Se bilderna i ett bildgalleri