Molla Kyrka

                                                                                             

Troligen byggdes kyrkan i Mola redan på medeltiden. Den har byggts om och

restaurerats ett flertal gånger under 1700-, 1800-tal och 1900-tal.

Vid renoveringen 1936 tog man fram gamla kalkmålningar troligen från 1600-talet

på långväggarna. Det är figurscener och ornament som påminner om allmoge-

måleri. Man fann även då en målning som möjligen kan ha varit en äldre altartavla.

Motivet är Maria bebådelse och är troligen gjord av en holländare omkring år 1520.

Från 1200-talet finns en madonnaskulptur. Fragment av senmedeltida skulpturer från

ett altarskåp har bevarats. Dopfunten har figurreliefer men är något skadad.

Den härstammar från 1100-talet.

 

Koordinater X 6426216, Y 1336280

 

Se bilderna i ett bildgalleri