Molla Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Troligen byggdes kyrkan i Molla redan på medeltiden. Den har byggts om och restaurerats ett flertal gånger under

1700-, 1800-tal och 1900-tal.  Vid renoveringen 1936 tog man fram gamla kalkmålningar troligen från 1600-talet

på långväggarna. Det är figurscener och ornament som påminner om allmoge- måleri. Man fann även då en målning

som möjligen kan ha varit en äldre altartavla. Motivet är Maria bebådelse och är troligen gjord av en holländare

omkring år 1520. Från 1200-talet finns en madonnaskulptur. Fragment av senmedeltida skulpturer från ett

altarskåp har bevarats. Dopfunten har figurreliefer men är något skadad.  Den härstammar från 1100-talet.

 

Koordinater X 6426216, Y 1336280

Se bilderna i ett bildgalleri