Bränneriet i Mollungen

Herrljunga Kommun

 

Lämningen är inom ett 75x35 m stort område, bestående av minst 3 raserade  husgrunder ca 10x10 m.

Uppbyggda av kallmurade 0,3 - 1 m st stenar till en höjd av 2 m.  Uppkörningsramp 12x6 m och 1,5 m h,

uppbyggd av 0,2 - 1 m st stenar kallmurade stenar.  2 mindre gropar med kallmurade stenklädda väggar

Stenbro, 4x4 m byggd av delvis tuktad granit. Bron som är byggd över en mindre bäck i  den gamla

landsvägen är ca 2 m hög. Valvet är byggt som ett "T" med raka sidor av 0,6 - 0,8 m st stenar

med en större liggande häll överst 0,4 m tj och ca 2 m st. Bron är ej i trafik

 

Koordinater X 6425507, Y 1341297

Se bilderna i ett bildgalleri