Murums Kyrka

                                                                                             

Murums kyrka har ett vackert och väl synligt läge i en öppen bygd i den eljest

skogrika trakten däromkring. Då socknens befolkning ökade under 1800-talet

uppfördes vid århundradets mitt en ny, större kyrka på samma ställe som medel-

tidskyrkan. hur denna såg ut är inte mycket känt numera. Till Murums kyrkas

100-årsjubileum 1950 genomfördes en omfattande restaurering, då kyrkan bl.a.

fick nytt golv och nya bänkar. Då tillkom  även den stora altartavlan, uppförd av

konstnärinnan Sara Walli. Dess ämne är Jesu maning "Kom till mig, ni alla..."

Från den medeltida kyrkan har bevarats dopfunten av sandsten. Den har sin plats

framför ett dopaltare i koret åt söder. På kyrkans utsida ser man på södra långväggen

två stora gravhällar från 1600-talet, uppförda över två medlemmar av släkten

Uggla på gården Påarp

 

Koordinater X 6424392, Y 1350716

 

Se bilderna i ett bildgalleri