Murums Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Murums kyrka har ett vackert och väl synligt läge i en öppen bygd i den eljest skogrika trakten däromkring. Då socknens

befolkning ökade under 1800-talet uppfördes vid århundradets mitt en ny, större kyrka på samma ställe som medeltids-

kyrkan, hur denna såg ut är inte mycket känt numera. Till Murums kyrkas 100-årsjubileum 1950 genomfördes en omfattande

restaurering, då kyrkan bl.a. fick nytt golv och nya bänkar. Då tillkom  även den stora altartavlan, uppförd av konstnärinnan

Sara Walli. Dess ämne är Jesu maning "Kom till mig, ni alla..." Från den medeltida kyrkan har bevarats dopfunten av sandsten.

Den har sin plats framför ett dopaltare i koret åt söder. På kyrkans utsida ser man på södra långväggen två stora gravhällar

från 1600-talet, uppförda över två medlemmar av släkten Uggla på gården Påarp

 

Koordinater X 6424392, Y 1350716

Se bilderna i ett bildgalleri