Norra Härene Kyrka

Lidköpings Kommun

 

Norra Härene kyrka är en kyrkobyggnad i Lidköpings kommun. Den är församlingskyrka i Sävare församling, Skara stift.

Ursprungliga stenkyrkan uppfördes på 1100-talet. Senare förlängdes kyrkan tre meter åt öster, vilket troligen ägde rum på

senmedeltiden. Åren 1735-1736 förlängdes kyrkan mot öster och fick ett tresidigt kor. Åren 1757-1775 breddades

kyrkan åt norr. 1928 byggdes i öster en ny sakristia med källare som ersattes 1967 av nuvarande tegelsakristia.

 

Koordinater X 6482622, Y 1345675

Se bilderna i ett bildgalleri

 

                                       

 

                                       

 

                                       

 

'