Nårunga Kyrka

                                                                                             

Nårunga  kyrka är gemensam helgedom för tre socknar, Nårunga, Ljur och Skogsbygden. Nuvarande kyrka

byggdes 1851 på samma plats, som den gamla medeltidskyrkan. Byggmästare var kyrkobyggaren Fredrik Sundler

i Vårgårda. Storklockan är från 1500-talet och lär vara gjuten i Nårunga. Lillklockan har tidigare tillhört Ljust kyrka och

bär årtalet 1687. Dopfunten av sandsten är rikt dekorerad och troligen från 1200-talet. På cuppan syns dekorativa

romanska bilder i upphöjd med relief med kors och lilja inristade i fälten. Dopfunten är typiskt för den s.k. Nårunga

"dopfuntskolan". En ljuskrona av metall, som hänger närmast läktaren, bär årtalet 1735. Bland inventarierna i sakristian finns

en Gustaf Vasa bibel, tryckt 1622, en gåva av en församlingsbo. Altartavlan, en s.k.  triptyk, är en målning av konstnären

Joel Milla 1954 - 55. På kyrkogården finns tre bemärkta gravar: "Ljurskamjölnaren", Anders Peter Andersson, grav Nårungabygdens

första lekmannapredikant (1829-1878. Mitt för kyrkposten står en gravvård till minne av prosten Olof Rödholm och hans hustru

Constantia. Prostinnan var ättling till Gustaf Vara i åttonde led. En gravsten till minne av soldaten Anders Alv (1787-1847).

Stoftet efter Alv lades i vigd jord 1976 efter att i 129 år legat i en mosse vid Trollösjön.

 

Koordinater X 6426314, Y 1321826

 

Se bilderna i ett bildgalleri