Nårunga Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Nårunga  kyrka är gemensam helgedom för tre socknar, Nårunga, Ljur och Skogsbygden. Nuvarande kyrka

byggdes 1851 på samma plats, som den gamla medeltidskyrkan. Byggmästare var kyrkobyggaren Fredrik

Sundler  i Vårgårda. Storklockan är från 1500-talet och lär vara gjuten i Nårunga. Lillklockan har tidigare

tillhört Ljurs kyrka och  bär årtalet 1687. Dopfunten av sandsten är rikt dekorerad och troligen från 1200-talet.

På cuppan syns dekorativa  romanska bilder i upphöjd med relief med kors och lilja inristade i fälten. Dopfunten

är typiskt för den s.k. Nårunga  "dopfuntskolan". En ljuskrona av metall, som hänger närmast läktaren, bär årtalet

1735. Bland inventarierna i sakristian finns  en Gustaf Vasa bibel, tryckt 1622, en gåva av en församlingsbo. Altar-

tavlan, en s.k.  triptyk, är en målning av konstnären  Joel Milla 1954 - 55. På kyrkogården finns tre bemärkta gravar:

"Ljurskamjölnaren", Anders Peter Andersson, grav Nårungabygdens  första lekmannapredikant (1829-1878. Mitt för

kyrkposten står en gravvård till minne av prosten Olof Rödholm och hans hustru  Constantia. Prostinnan var ättling till

Gustaf Vara i åttonde led. En gravsten till minne av soldaten Anders Alv (1787-1847).  Stoftet efter Alv lades i vigd

jord 1976 efter att i 129 år legat i en mosse vid Trollösjön.

 

Koordinater X 6426314, Y 1321826

Se bilderna i ett bildgalleri