Nerbrunnen Kvarn i Herrljunga

Herrljunga Kommun

 

Herrljunga kvarn med bro och byggnader är klassad som kulturhistoriskt

värdefull byggnadsmiljö. Denna omfattar kvarnbyggnad, sädesmagasin,

sädesmagasin, stall och korsvirkesmagasin, senare mangelbod.

Samtliga byggnader är från 1850-talet.

Tyvärr så var det någon pyroman som lät bränna ner den gamla kvarnen.

 

Koordinater X 6426314, Y 1321826

 

Se bilderna i ett bildgalleri