Nerbrunnen Kvarn i Herrljunga

                                                                                             

Herrljunga kvarn med bro och byggnader är klassad som kulturhistoriskt

värdefull byggnadsmiljö. Denna omfattar kvarnbyggnad, sädesmagasin,

sädesmagasin, stall och korsvirkesmagasin, senare mangelbod.

Samtliga byggnader är från 1850-talet.

Tyvärr så var det någon pyroman så lät en gamla kvarnen brinna ner.

 

Koordinater X 6426314, Y 1321826

 

Se bilderna i ett bildgalleri