Norra Säms Kyrkoruin

"Och kan man utan rysning betrakta dessa helgedomar in- och utvändigt och ej finna, att visserligen ingen

sämre moderkyrka letas upp varken i Skaraborgs eller Älvsborg län?"

 

Så beskrivs de båda medeltidskyrkorna i Skölvene och Norra Säm på en sockenstämma i Skölvene år 1828.

Detta var också början till slutet för dem. År 1843 stod den nya gemensamma kyrkan färdig. Den gamla kyrkan i

Skölvene revs och Norra Säms kyrka lämnades att förfalla.

Vi kan chockeras över hur man för drygt 150 år sedan kunde rasera medeltida helgedomar. Men då ansågs de

vara alltför små och förfallna. Det var dock inget beslut som socknarna tog frivilligt. I både Skölvene och Norra

Säm ville man hellre reparera sina gamla kyrkor. Men kyrkorna blev helt enkelt utdömda av myndigheterna.

Norra Säms kyrka byggdes på 1200-talet, och beskrivs år 1829 som liten och mörk av Skölvenes kyrkoherde

A. J Lundqvister. Kyrkan fick förfalla fram till 1920-talet då olika initiativ togs för en upprustning.

År 1932 restaurerades hela kyrkoruinen.

Kyrkan hade en klocka i en numera raserad, fristående stapel. Efter sammanslagningen med Skölvene fördes

kyrkans inventarier till den nya kyrkan, där också klockan hamnade. Men år 1955 flyttades klockan hem igen,

denna gång till en nyuppförd klockstapel.

På kyrkogården finns en gravhäll med den numera svårtydda inskriften: "Denna grav har friherrinnan och överstinnan

Johanna Margareta von Köhler född Erenstrahl låtit förfärdiga åt sig och sina efterkommande 1762".

 

Se bilderna i ett bildgalleri