Norra Säms Kyrkoruin

Herrljunga Kommun

 

"Och kan man utan rysning betrakta dessa helgedomar in- och utvändigt och ej finna, att visserligen ingen

sämre moderkyrka letas upp varken i Skaraborgs eller Älvsborg län?" Så beskrivs de båda medeltidskyrkorna

i Skölvene och Norra Säm på en sockenstämma i Skölvene år 1828.  Detta var också början till slutet för dem.

År 1843 stod den nya gemensamma kyrkan färdig. Den gamla kyrkan i  Skölvene revs och Norra Säms kyrka

lämnades att förfalla. Vi kan chockeras över hur man för drygt 150 år sedan kunde rasera medeltida helgedomar.

Men då ansågs de  vara alltför små och förfallna. Det var dock inget beslut som socknarna tog frivilligt. I både

Skölvene och Norra  Säm ville man hellre reparera sina gamla kyrkor. Men kyrkorna blev helt enkelt utdömda

av myndigheterna. Norra Säms kyrka byggdes på 1200-talet, och beskrivs år 1829 som liten och mörk av

Skölvenes kyrkoherde  A. J Lundqvister. Kyrkan fick förfalla fram till 1920-talet då olika initiativ togs för en

upprustning.  År 1932 restaurerades hela kyrkoruinen. Kyrkan hade en klocka i en numera raserad, fristående stapel.

Efter sammanslagningen med Skölvene fördes  kyrkans inventarier till den nya kyrkan, där också klockan hamnade.

Men år 1955 flyttades klockan hem igen,  denna gång till en nyuppförd klockstapel. På kyrkogården finns en gravhäll

med den numera svårtydda inskriften: "Denna grav har friherrinnan och överstinnan  Johanna Margareta von Köhler

född Erenstrahl låtit förfärdiga åt sig och sina efterkommande 1762".

 

Se bilderna i ett bildgalleri