Nösslinge Kyrka

Varbergs Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande träkyrka uppfördes sannolikt 1697 och ersatte en äldre träkyrka från 1200-talet eller 1300-talet. Delar av den ursprungliga kyrkan man möjligen ingå i den nuvarande. En dörr till sakristian är från medeltiden och förvaras numera på Halmstads museum. Byggnaden består av rektangulärt långhus med rak östvägg. Sakristia och vapenhus tillfogades 1865, vid öst- respektive västgaveln. Huvudingången i väster genom vapenhuset. Kyrkan hotades av rivning i början av 1800-talet, men hotet avvärjdes då församlingen själva bekostade en renovering 1865. Vid restaureringen 1950 avlägsnades en rad förändringar från 1800-talet i avsikt att framhäva kyrkans ursprungliga stilkaraktör. Långhusväggar spånkläddes medan tillbyggnaderna fick behålla sin brädfodring och hela kyrkan rödmålades. Långhusets branta takfall har skiffertäckning, medan tillbyggnaderna har flacka plåttak. Kyrkorummet har sedan nämnda restaurering  karaktär av provinsiell senbarock.

 

 

 

Koordinater N 57.20958°, E 12.55486°

 

Se bilderna i ett bildgalleri