Ods Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Troligen byggdes äldsta delarna av Ods kyrka under 1100-talet. Till- och ombyggnad skedde under 1600-

och  1700-talet som gav kyrkan dess nuvarande utformning. Kyrkorummet har ett platt trätak invändigt.

Altartavlan dateras till 1695 och har motivet Nedtagandet från korset. Dopfunten är från 100-talet. En stående

trämadonna är troligen framställd omkring år 1500. Vid en restaurering på 1900-talet fann man medeltida

målningar  på väggarna. Norra väggens målningar är från 1200-talet och södra väggens från 1550-talet

 

Koordinater X 6427321, Y 1344975

Se bilderna i ett bildgalleri