Obelisken I Borås

Obelisken i Borås beställdes från Kolmården år 1821 som ett minne av Konung Karl XIV Johans besök i vår stad. Med insamlade

medel inköptes fyra stycken marmorblock från marmorbrottet i Kolmården. Marmorblocken forslades till Linköping där de blev

liggande en tid. I juni 1853 tog Boråsaren Carl Gustav Rydin initiativ till att blocken slutligen skulle forslas till Borås. Obelisken avtäcktes

den 4 juli 1858. Fram till år 1940 stod Obelisken på Stora Torget. Den flyttades efter detta till Yxhammarsgatan där den står idag.

 

Koordinater X 6403496, Y 1329340

 

Se bilderna i ett bildgalleri