Ödenäs Kyrka

Alingsås Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Ödenäs kyrka är en salkyrka uppförd 1840. Kyrkan består av ett långhus med fullbrett, rakt avslutat kor i öster och en smalare, likaså rakt avslutad sakristia i öster om detta. I väster är ett torn med lanternin. Kyrkan vilar på en utkragande sockel med cementputs. Murarna är putsade såväl ut som invändigt. Alla fasader är avfärgade med vit kalkfärg. Tornet har fyra luckor som är plåtbeklädda. Alla fönster har karmar, bågar och spröjs av mörkgrönt täckmålat trä. Smygarna följder fönstrets form och har vitputsade solbänkar av huggen sten. Portar finns i tornet samt södra långhusfasaden och i sakristian. Långhus och kor har gemensamt sadeltak med täckning av enkupigt tegel. Sakristian har ett flackt sadeltak med samma täckning. Tornet bär ett flackt tak med fyrkantig lanternin. Lanterninen och takfallen är täckta med falsad plåt, målade i rödbrunt. Invändig golvbeläggning är klinkersplattor i vapenhus samt lackerade smala brädor i övriga delar. Enligt ett sockenprotokoll från 1836 hade sockenmännen i Ödenär länge insett behovet av en ny kyrkas uppförande, dels för den gamlas bristfälliga beskaffenhet, dels för den mer och mer tilltagande folkmängden, som icke skulle rymmas i den gamla, även om hon kunde repareras. Ritning upprättades 1829 av arkitekt F W Scholander vid Överintendentsämbetet.

En renovering genomfördes år 1902 och likaså 1925-1926 renoverades kyrkan ut- och invändigt. Fasaderna putsades om och vitkalkades. Plåttäckningen på torntak och lanternin målades. Nytt golv lades in, korggavelns lunett murades igen på insidan. Den fuktskadade södra sidan av tornet åtgärdades 1944. Torn och västgavel försågs med spritputs som skulle vara mer tålig än kyrkans övriga slätputs. Kaminer och skorstenar slopades 1947 till förmån av elektrisk uppvärmning, även belysningen elektrifierades.  1952 blev klockringningen elektrifierad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinater X 6414873, Y 1307210

 

Se bilderna i ett bildgalleri