Offerkälla

i Herrljungas Kommun

St Brigidas källa Irlänskt helgon som levde 453 - 521 e.kr.

2 m dj. kanterna av kallmurade stenar, avrinner mest åt NNV över källan en hålförsedd häll 2 x 2 m.

Offerkällan går under flera namn: Erik den Heliges Källa

St Brittas Källa

Gullekällan

Koordinater X 6436977, Y 1350285

Se bilderna i ett bildgalleri