Offerkälla Eriksberg

Herrljunga Kommun

 

St Brigidas källa Irlänskt helgon som levde 453 - 521 e.kr. 2 m dj. kanterna av kallmurade stenar,

avrinner mest åt NNV över källan en hålförsedd häll 2 x 2 m. Offerkällan går under flera namn:

Erik den Heliges Källa, St Brittas Källa eller Gullekällan

Offerkällan finns i närheten av den gamla kyrkan som enligt traditionen grundlagts av Erikska ätten.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6436977, Y 1350285

Se bilderna i ett bildgalleri